Home

Achtergrond

Subsidie voor verlagen uitstoot broeikasgassen

Ondernemers die de uitstoot van methaan, lachgas en enkele fluorverbindingen verslagen, kunnen vanaf 24 februari in aanmerking komen voor subsidie. Daarvoor heeft het ministerie van VROM namelijk de subsidieregeling Reductie Overige Broeikasgassen (ROB) opengesteld. Voor 2004 is een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 15 oktober 2004 worden ingediend.

De subsidieregeling is bedoeld voor projecten die nieuwe emissiebeperkende technieken ontwikkelen of toepassen en toepassingen in de bedrijfsvoering. Behalve voor het rijk staat de regeling voor iedereen open, dus ook voor agrarische bedrijven, kennisinstituten en milieudiensten.

In de landbouw spelen met name de gassen methaan en lachgas een rol. Methaan komt vrij door pensfermentatie en bij mestopslag; lachgas vooral bij bemesting op het land. Mestvergisting is een belangrijke techniek om de uitstoot van methaan te verlagen. Tot nu wordt deze techniek echter nog nauwelijks gebruikt, mede door regelgeving van de overheid.

Meer informatie Site van ROB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.