Home

Achtergrond

Resultaten melkveehouderij onderuit

De financiële resultaten in de melkveehouderij zijn in 2003 fors gedaald. Dat concludeert Alfa accountants op basis van een vergelijking van 30 melkveebedrijven. Het gemiddeld resultaat kwam uit op € 17.900. Dat is € 10.000 minder dan het jaar daarvoor.

Uit de cijfers blijkt dat de melkprijs daalde van € 34,61 naar € 33,68 per 100 kg melk. Ondanks deze prijsdaling steeg het saldo van € 146.500 naar € 149.000. Hiervoor was wel 17.000 kg quotum aangekocht en 9.000 kg melk geleasd. Vergeleken met voorgaande jaren zijn echter de investeringen in quota, grond en gebouwen aanzienlijk gedaald.

De kritieke opbrengstprijs (opbrengstprijs waarbij lopende uitgaven betaald kunnen worden, inclusief aflossingen, vervangingsinvesteringen en privé) daalde met zes cent tot € 27,26 per 100 kg meetmelk. Dit is relatief weinig. De werkelijke opbrengstprijs lag op € 31,73 per 100 kg meetmelk.
Volgens Alfa komen de kritieke en de werkelijke opbrengstprijs gevaarlijk dicht bij elkaar te liggen, waardoor liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan. Alfa adviseert bedrijven met een hoge financiering per kg melk nu pas op de plaats te maken en eerst een gedeelte af te lossen.

Meer informatie Groepsoverzicht resultaten 2003

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.