Home

Achtergrond 310 x bekeken

Pas op voor intrekking vergunning bij "tijdelijke" beëindiging activiteiten

De gemeente heeft de bevoegdheid de milieuvergunning in te trekken als er drie jaar lang geen activiteiten hebben plaatsgevonden waarvoor de vergunning benodigd is. Wil uw cliënt de vergunning behouden dan moet hij dit zien te voorkomen. Een tijdelijke kortstondige benutting van de vergunning is niet voldoende, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de Raad van State.

Een varkenshouder pachtte een opslagloods en gronden van een buurman. De varkensstal pachtte hij niet. Nu de buurman al jaren geen gebruik had gemaakt van de stal en zelfs al een stal had gesloopt besloot de gemeente de milieuvergunning in te trekken. De varkenshouder maakte bezwaar, maar de gemeente bleef bij haar besluit. Ook beroep bij de Raad van State veranderde hier niets aan.

Volgens artikel 8.25, lid 1 van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag een vergunning intrekken, indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. De stal stond sinds 1999 leeg. De varkenshouder voert aan dat in april 2001 nog tijdelijk dieren in de stallen zijn gehuisvest en de stallen dus geen drie jaar leeg hebben gestaan. De Raad van State oordeelde echter dat dit slechts uit nood geboren was vanwege de MKZ-crisis en dus een incident was.

Daarnaast voerde de varkenshouder ook aan dat de locatie samen met zijn eigen bedrijf als één locatie moet worden beschouwd, want er was overleg gestart om te komen tot het samenvoegen van de beide veebestanden op zijn huidige locatie. Dan zou dit als één inrichting en dus één vergunning moeten worden beschouwd. Omdat hij echter alleen grond en een opslagloods pachtte, ging ook dit argument van tafel. Daarnaast voegde de Raad van State er nog aan toe dat de varkenshouder niet onevenredig is geschaad. Want ook zonder de intrekking van de vergunning, konden de varkensrechten niet worden verplaatst naar zijn huidige locatie.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van StateCopyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.