Home

Achtergrond 161 x bekeken

Overzicht van de reconstructieplannen in verschillende provincies

De reconstructies in de provincies bevinden zich in verschillende fases. We zetten ze allemaal voor u op een rij en lichten kort nog even de besluitvorming hieromtrent. Sommige plannen zijn al bijna vastgesteld door Provinciale Staten, andere moet nog ter inzage worden gelegd.

De reconstructieplannen van de provincies bevinden zich op dit moment in verschillende stadia van het reconstructieproces. De besluitvorming rondom het reconstructieplan loopt als volgt :
* Gedeputeerde Staten besluiten over het ontwerp-reconstructieplan.
* Het ontwerp wordt vier weken ter inzage gelegd waarop bedenkingen kunnen worden ingediend.
* Vaststelling reconstructieplan door Provinciale Staten binnen acht weken na bezwarentermijn.
* Goedkeuring door het Rijk (Ministeries van LNV en VROM).

Hieronder per provincie een overzicht van de fasen waarin de verschillende plannen zich bevinden en de bijbehorende streefdata:

Limburg
Betreft één reconstructieplan. Op 14 januari 2004 is Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met het ontwerp-reconstructieplan. Op 5 maart 2004 zal het reconstructieplan door Provinciale Staten vastgesteld worden.

Overijssel
Het betreft twee reconstructieplannen. Momenteel worden de plannen aangepast, waarna naar verwachting in september 2004 de reconstructieplannen vastgesteld zullen worden door Provinciale Staten.

Gelderland
Ook hier betreft het twee reconstructieplannen. Streefdatum voor vaststelling door Provinciale Staten is oktober 2004. Of deze datum gehaald wordt is afhankelijk van de datum waarop de ontwerpen ter inzage gelegd worden. De verwachting is dat medio 2004 de ontwerp-reconstructieplannen ter inzage worden gelegd waarop inspraak mogelijk is.

Utrecht/Gelderland
Het betreft één reconstructie-plan. Ook van dit plan zal naar verwachting medio 2004 het ontwerp verwacht worden. Streefdatum voor vaststelling door Provinciale Staten is december 2004.

Noord-Brabant
In Noord-Brabant betreft het maarliefst zeven reconstructieplannen. Streefdatum voor vaststelling van de reconstructieplannen door Provinciale Staten is maart 2005.

Wanneer een intensieve veehouderij op een goede locatie gelegen is en ruimte wil hebben om te kunnen groeien is het advies om bij de provincie na te gaan of het bedrijf als sterlocatie aangemerkt kan worden. Een sterlocatie is een locatie waar vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en milieu een bedrijf kan ontwikkelen dat voor de langere tijd bestaansrecht heeft. De reconstructiecommissies willen in de verwervingsgebieden geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij toestaan. In de plaats hiervan is het begrip "sterlocatie" geïntroduceerd. (ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers)

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.