Home

Achtergrond

Niet altijd vrijstelling overdrachtsbelasting bij kavelruil

Een bedrijfsverplaatser kreeg geen volledige vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsverplaatsing middels kavelruil. De oorzaak hiervan: recentelijke aan- en verkopen van grond en slechts gedeeltelijke inbreng van gronden in kavelruil. De verplaatsende agrariër bleef achter met een belastingnaheffing van € 18.664.

De boer had 50 hectare grond. In 1991 kocht hij 2.96.40 hectare en in 1993 nog eens 3.09.60 hectare. Deze verkrijgingen waren beide vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In maart 1993 verkoopt hij 54.02.77 hectare aan de gemeente, waarvan er 8.81.20 hectare middels een vrijwillige kavelruil plaatsvond.

Hij verplaatste zijn bedrijf naar een andere gemeente waar hij ook via een ruilverkavelingsakte 34.46.75 hectare verkreeg. Dit had plaats op 28 april 1995. Op 15 december 1995 kocht hij nog eens 19.23.40 hectare land en beriep zich hierbij op vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De belastinginspecteur kende slechts 2.75.20 hectare toe. Het Gerechtshof en later ook de Hoge Raad stelde de belastinginspecteur in het gelijk.

Voor de vrijstelling is het een vereiste dat de verkregen landerijen niet groter zijn dan de landerijen welke verkrijger reeds gedurende vijf jaar in eigendom heeft, en mits de verkrijging in het belang is van een verbetering van de landbouwstructuur. Verkrijgingen binnen een tijdsverloop van vijf jaar worden als één verkrijging beschouwt. Grond verkregen middels een ruilverkaveling en hooguit gelijk aan het oppervlak ingebracht in de kavelruil, word gelijkgesteld, als ware het reeds vijf jaar in eigendom.

Op 15 december 1995 verkreeg de boer 19.23.40 hectare. In de vijf jaar voorafgaand hieraan had hij reeds 2.96.40 en 3.09.60, tezamen 6.06.00 hectare verkregen. Voor de bepaling in artikel 15 geldt dit als één verkrijging van 25.29.40 hectare. Tot een oppervlak van 8.81.20 hectare is het vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit is het areaal welke is ingebracht in de kavelruil. Dat hij middels kavelruil 34.46.75 hectare kreeg toegekend verandert hier niets aan. Eerder was al 6.06.00 hectare vrij van overdrachtsbelasting verkregen, dus deze dient hiermee te worden verrekend, zodat 2.75.20 hectare resteert voor de aangevraagde vrijstelling.

Verplaatsing middels kavelruil kan een goed middel zijn voor bedrijfsverplaatsing. Wel moet dan het grootste deel van de grond in de kavelruil worden ingebracht en ook moet gekeken worden naar het areaal verkregen grond in de vijf jaar hieraan voorafgaand.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden
Lees ook Terecht geen goedkeuring aan kavelruil met economisch belang

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.