Home

Achtergrond

LEI hanteert nieuwe boekhoudregels voor bedrijfsvergelijkingen

Het LEI hanteert vanaf boekjaar 2001 nieuwe boekhoudregels die aansluiten bij de International Accounting Standard 41. Hierdoor is volgens het LEI een betere bedrijfseconomische verslaggeving mogelijk. Ook worden meteen een aantal wijziging doorgevoerd in het Bedrijven-Informatienet, het bedrijfsvergelijkingsysteem van LEI. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat biologische activa apart op de balans worden vermeld. Dit wordt verdeeld in vaste activa, als melkkoeien en tomatenplanten en vlottende activa, zoals sla in de kas, vleesvarkens en bomen in een kwekerij. Deze activa worden tegen de reële marktwaarde op de balans opgenomen. Ook verhandelbare quota worden tegen de marktwaarde meegenomen en op deze quota wordt niet meer afgeschreven.

De bedrijfsresultaten worden vanaf nu ook naar de werkelijke eigendomssituatie weergegeven. Tot nu toe werd op basis van de pachtsituatie gerekend. Ook de BTW wordt weergegeven op basis van het BTW-regime waarvoorn het bedrijf heeft gekozen. De inkomens worden niet meer op basis van oogstjaren verrekend, maar per kalenderjaar.

Dit en de uitgangspunten van het Bedrijven Informatienet worden verder toegelicht in het rapport: Het bedrijven-informatienet van A tot Z

Meer informatie Bedrijven-Informatienetwerk

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.