Home

Achtergrond

Kleine aanpassingen bij aanvraag hectarepremies

De verplichte braak daalt naar vijf procent, een extra premie van € 45 per hectare voor energiegewassen en een iets lagere vergoeding eiwithoudende gewassen. Daarnaast voldoet bij zetmeelaardappeltelers het contract met de zetmeelindustrie niet meer, maar moet ook nog een aantal opgaven gedaan worden.

Akkerbouwers en veehouders hebben van Laser de brochure Wetenswaardigheden 2004 ontvangen. Deze informatie is inmiddels op verschillende punten gewijzigd:

Zoals al eerder gemeld is het braakpercentage verlaagd van 10 naar 5 %. Dit alleen voor komend seizoen in verband met de slechte graanoogst van afgelopen seizoen. Lees meer hierover

Naast de akkerbouwsubsidie is het vanaf seizoen 2004/2005 ook mogelijk om een energiebonus van € 45 per hectare worden aangevraagd. Dit voor gewassen die hoofdzakelijk voor de productie van biobrandstoffen en uit biomassa verkregen energie worden geteeld. Elk gewas uitgezonderd suikerbieten kan voor de premie in aanmerking komen. De uiteindelijke eindbestemming is hiervoor bepalend.

De hectarevergoeding voor eiwithoudende gewassen is verlaagd en gelijkgesteld aan de hectarevergoeding voor granen. In regio 1 in is dat € 446,04, in regio 2 per hectare € 309,96. Er komt echter een toeslag van € 55,57 per hectare waarmee de hectarevergoeding voor regio 1 en 2 uitkomt op respectievelijk € 501,61 en € 365,53. Voor regio 1 is dat zo’n € 12 minder dan afgelopen jaar en voor regio 2 juist € 9 meer.

Zetmeelaardappeltelers moeten nu ook een gecombineerde opgave 2004 voor Landbouwtelling, Gebruik gewaspercelen en Aanvraag oppervlakten indienen. Daarnaast moet zoals altijd uiteraard een contract worden gesloten met de zetmeelindustrie.

Vanaf het verkoopseizoen 2004/2005 is het mogelijk om subsidie te krijgen voor noten. Alleen boomgaarden die amandelen, hazelnoten, walnoten, sint-jansbrood of pistachenoten produceren komen voor subsidie in aanmerking. De verdere voorwaarden voor deze regeling moeten nog nader worden uitgewerkt. Nederland kan voor maximaal 100 hectare subsidie aanvragen. Wordt dit overschreden dan wordt de beschikbare subsidie naar rato verdeeld.

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.