Home

Achtergrond

Kabinet overweegt hogere WW-premie bij korte arbeidscontracten

Werkgevers met veel personeel met tijdelijke arbeidscontacten korter dan één jaar, gaan per 1 januari 2005 waarschijnlijk meer WW-premie betalen. Dat staat in een notitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Dit kan gevolgen hebben voor veel werkgevers in de agrarische sector.

De zogenoemde cyclische werkloosheid is het gevolg dat een werknemer bij dezelfde werkgever telkens een tijdelijk contract voor bijvoorbeeld negen maanden krijgt en daarna 3 maanden in de WW zit en vervolgens weer voor negen maanden in dienst wordt genomen.

Het kabinet vindt dat bedrijfsrisico hiermee wordt afgewenteld op de WW. Volgens gegevens van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft 5,6% van de WW-uitkeringen betrekking op terugkerende werkloosheid. Het gaat om zo’n 14.000 uitkeringen met een duur van gemiddeld 15 weken. De agrarische sector neemt een groot deel hiervan voor zijn rekening, want in de wintermaanden is er minder werk.

Het premiepercentage voor de werkloosheidsverzekering bedraagt per 1 januari 2004 1,55% voor de werkgever en 5,80% voor de werknemer, tezamen 7,35% met een maximum premie-inkomen van € 167,= per dag. In de notitie is nog niet gesproken over de hoogte van de percentages.

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.