Home

Achtergrond

IPPC-bedrijven moeten vóór 31 oktober 2007 emissiearm zijn

In het wetsvoorstel Wet milieubeheer zijn twee belangrijke bepalingen uit de IPPC-richtlijn opgenomen. De emissiegrenswaarden moeten gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken en vergunningen van bestaande bedrijven moet voor 31 oktober 2007 aan de IPPC-eisen voldoen.

Brussel wil een verdere verduidelijking van de IPPC-richtlijn in de Nederlandse milieuwetgeving. De IPPC-richtlijn komt er in het kort op neer dat vanaf 31 oktober 2007 grote veebedrijven de ammoniakuitstoot moeten beperken. Momenteel ligt er bij de Tweede Kamer een afgerond conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. In dit conceptwetsvoorstel is een verdere verduidelijking van een aantal kernbepalingen uit de IPPC-richtlijn in de Wet milieubeheer opgenomen.

De belangrijkste bepalingen zijn:
De emissiegrenswaarden in de vergunning moeten gebaseerd zijn op de beste beschikbare technieken ("Best available technices" BAT)

Milieuvergunningen voor bestaande veehouderijbedrijven moeten uiterlijk vóór 31 oktober 2007 aan de IPPC-eisen beantwoorden. Gemeenten worden verplicht om ervoor te zorgen dat alle bestaande milieuvergunningen voor wat betreft de toepassing van de beste beschikbare technieken up to date zijn.

Deze wijzigingen betekenen dat bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen vóór 31 oktober 2007 moeten beschikken over een emissiearm stalsysteem. In de praktijk betekent dit dat de vergunning up to date is en dat de inrichting aan de BAT vereiste voldoet.

De volgende veehouderijen vallen onder de werking van de IPPC-richtlijn:
Bedrijven met meer dan 40.000 kippenplaatsen
Bedrijven met meer dan 2.000 vleesvarkenplaatsen
Bedrijven met meer dan 750 zeugenplaatsen

Voor bedrijven die geïnvesteerd hebben in Groen Labelstallen zullen de bijbehorende overgangstermijnen gehandhaafd worden. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf het verstrijken van de overgangstermijn handhavend op gaan treden. De verwachting is dat gemeenten in de periode dat de overgangstermijnen verlopen de voorschriften met betrekking tot emissiearme huisvesting onder de aandacht brengen. (ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers)Meer informatie Volledige tekst IPPC-richtlijn

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.