Home

Achtergrond

Ex-pachter moet onterecht verkocht bietenquotum terugkopen

Na het opstellen van de pachtbeëindigingsovereenkomst hadden de erven van de pachter het op de grond rustende bietenquotum verkocht. De verpachter, de Domeinen, eiste aankoop van nieuw quotum door de ex-pachter of een schadevergoeding van ruim € 80.000. De Pachtkamer stelde de Domeinen in het gelijk.

Volgens artikel 25 van de Pachtwet is de afgaande pachter gehouden de bij de pachtgrond behorende basisreferentie polsuiker aan de verpachter te doen overschrijven. Daar is in dit geval niet aan voldaan. Een wanprestatie volgens de pachtkamer. Ook kent de Pachtkamer de pachter geen enkele vergoeding voor het instandhouden van het quotum toe.

Dat de overgang van het suikerquotum bij de pachtbeëindigingsovereenkomst niet aan de orde is geweest, is niet meer dan logisch. Het is namelijk de gangbare rechtsspraak dat het quotum bij de verpachter blijft. Een wijziging van het Suikersysteem, waarbij de overdracht van bietenquotum is losgekoppeld van de grond, verandert hieraan niets. De Pachtkamer vond ook dat het niet aan de pachter toe te schrijven was dat het bietenquotum in stand is gehouden. Dit is alleen toe te wijzen aan het producerend vermogen van de grond en niet zoals bij melkquotum aan de pachter.

De Pachtkamer oordeelde dat de overeenkomst van het reeds verkochte quotum niet kon worden teruggedraaid, maar dat de ex-pachter wel vervangend quotum kon aankopen. Hiervoor kregen zij vier weken de tijd. Voldeden zij hier niet aan dan was een vergoeding van € 1 per kilo verschuldigd, wat in deze zaak neer kwam op € 62.256.

Meer informatie Uitspraak van de Pachtkamer

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.