Home

Achtergrond

Einde verleasen kan problemen opleveren voor pachter die quotum verleast

Doordat het permanent verleasen van melkquotum vanaf dit seizoen niet meer mogelijk is, kunnen er problemen ontstaan bij pachters die hun quotum verleasen. Bij het einde van de pacht moet het quotum worden overgedragen aan de verpachter. Maar als de pachter 70%van het quotum niet zelf volmelkt, wordt dat deel van het quotum ingenomen en aan de nationale reserve toegevoegd.

Tijdens het algemeen overleg in de kamer is de minister gevraagd naar de problemen bij melkveehouders die tevens pachter zijn en minder dan 70 % van het quotum benutten. Het niet benutte deel wordt de melkveehouder afgenomen en aan de nationale reserve toegevoegd. Indien een pachter zelf helemaal niet produceert wordt zelfs het gehele quotum aan de nationale reserve toegevoegd.

Hierdoor kunnen er bij het einde van de pachtovereenkomst flinke problemen ontstaan. Als de pachter het quotum niet voor de volle 100% aan de verpachter kan overdragen is dat een tekortkoming. De verpachter kan dan schadevergoeding gaan eisen. In soortgelijke situatie is het dus belangrijk om tijdig afspraken te maken tussen pachter en verpachter hoe hiermee om te gaan. Tijdige verkoop van het quotum lijkt de beste oplossing. Minister Veerman vindt dit een zaak tussen pachter en verpachter, welke tussen hun moet worden afgehandeld.

Om quotumhouders dit jaar meer tijd te geven voor de verkoop van quotum is de uiterste registratiedatum eenmalig naar achter geschoven. Normaal gesproken is dit 31 december, nu wordt dat 1 februari 2005.

Minister Veerman gaf onlangs aan dat hij niet wil tornen aan de verdeling van melkquotum tussen pachter en verpacht. Hij wil vasthouden aan de 50/50 verdeling. De kamer gaat hier echter niet mee akkoord. Het beëindigen van het permanent verleasen is juist ingegeven om de productierechten bij de actieve producent te krijgen en dat valt volgens de kamer niet te rijmen met de huidige verdeling.

Meer informatie Brief van Veerman aan de kamer

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.