Home

Achtergrond

Drenthe stelt kaart Wav vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de kaart Wet ammoniak en veehouderij (Wav) definitief vastgesteld. Uit schattingen van de provincie worden hierdoor nog 37 tot 55 bedrijven beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden.

De kaart hoort bij de Wet ammoniak en veehouderij, die sinds 8 mei 2002 van kracht is. Hierop staat aangegeven hoe de grenzen lopen van de Ecologische Hoofdstructuur. De wet is van toepassing binnen een afstand 250 meter rondom deze natuurgebieden. Voorheen hadden bedrijven te maken met de Interim-wet ammoniak en veehouderij. Hierdoor waren veel bedrijven beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. De nieuwe kaart is overigens indicatief; de gemeentes blijven bevoegd gezag bij een vergunningaanvraag.

Een intensief bedrijf in de zone dat nu een nieuwe vergunning aanvraagt, mag niet méér ammoniak uitstoten dan de huidige vergunning. Om toch uit te breiden moet het bedrijf emissiearme maatregelen nemen, zodat de totale uitstoot gelijk blijft. Verder mag er geen enkel type veebedrijf worden opgericht. Bestaande melkveebedrijven kunnen uitbreiden tot 110 koeien en 77 stuks jongvee. Daarboven geldt een emissieplafond van 1345,3 kg ammoniak. Bedrijven met schapen, paarden en biologische landbouw worden niet beperkt in de uitbreidingsmogelijkheden.

Alle provincies moeten voor 1 maart 2004 hun Wav-kaarten bij het ministerie van LNV hebben aangeboden.

Meer informatie en on-line kaart Provincie Drenthe

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.