Home

Achtergrond

De helft van VHR-gebieden is aangewezen als gevoelig voor ammoniak

Dat komt neer op zo’n 177.000 hectare, dat blijkt uit een opgave van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. Ook buiten de VHR-gebieden is natuur beschermd via de Wet ammoniak veehouderij. Dit betreft zo’n 160.000 hectare, waarvan 50.000 “zeer kwetsbaar” is.

De motie waarin de kamer de regering vraagt de zones van 250 meter alléén in te stellen rond ammoniakgevoelige Habitatrichtlijngebieden, wordt door een kamermeerderheid gesteund. Het kabinet wil zones van 500 meter rond kwetsbare VHR-gebieden en rond de overige ammoniakgevoelige natuur een zone van 250 meter.

Binnen de zones kunnen geen nieuwe veehouderijen worden opgericht en kan uitbreiding alleen plaatsvinden binnen bepaalde normen.

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.