Home

Achtergrond

Wijn verwerpt voorstel Gibo om strategische erfpachten te verkopen

Het huidige beleid van het ministerie van Financiën om strategische erfpachten niet te verkopen, blijft gehandhaafd. De Gibo-groep in Dronten had geadviseerd om erfpachters de mogelijkheid te bieden het eigendom van deze gronden te verwerven. Maar staatssecretaris Joop Wijn (Financiën) voelt daar niks voor.

In een brief aan de Tweede-Kamerleden Myra Koomen (CDA) en Janneke Snijder (CDA) schrijft Wijn dat hij geen voordelen ziet in het advies. Het door Gibo gesignaleerde probleem dat erfpachters onder het huidige beleid geconfronteerd worden met grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf, wordt volgens de staatssecretaris met dit voorstel niet opgelost.

De vrees van Gibo dat erfpachters onvoldoende gecompenseerd worden bij een eventuele bedrijfsverplaatsing, vindt Wijn ongegrond. Er is voor Domeinen voldoende pachtgrond beschikbaar om indien nodig te zoeken naar alternatieven. Binnen het areaal zijn altijd pachters aanwezig die als de mogelijkheid zich voordoet hun bedrijf tegen vergoeding willen beëindigen, aldus Wijn.

Een ander bezwaar tegen het Gibo-voorstel is dat er aan de verkoop van strategische pachtgronden zoveel voorwaarden gesteld worden dat het eigenaarschap erg wordt ingeperkt. De interpretatie van deze voorwaarden zal volgens Wijn regelmatig leiden tot discussies en juridische geschillen.

Meer informatie Brief van staatssecretaris Wijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.