Home

Achtergrond

Subsidieregeling energieprojecten weer geopend

De Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw is geopend van 1 december 2004 tot en met 1 februari 2005. Het onderwerp van deze openstelling is energiebesparing in de glastuinbouw, paddestoelenteelt en bloembollenteelt. De projecten worden met elkaar vergeleken, wat betekend dat de betere projecten voorrang krijgen.

De regeling heeft tot doel om projecten op het gebied van kennisoverdracht en demonstratie van energiebesparingsmogelijkheden bij de productie, opslag en verwerking van de tuinbouwproducten. Voor de glastuinbouw is € 849.000,= beschikbaar, voor de bloembollenteelt € 42.000,= en € 61.500,= voor de paddestoelensector.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
* Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50% en de subsidiabele kosten minimaal € 11.345;
* De projecten moeten betrekking hebben op demonstratie en / of kennisoverdracht van energie-efficiency, energiemanagement en energiebesparing, waaronder ook het gebruik van duurzame energie;
* De projecten dragen bij aan bevordering van toepassing van nieuwe kennis en technologie en bieden perspectief voor de toepassing op bedrijfsniveau;
* De aanvraag moet voorzien zijn van een communicatieplan en een opinieverslag;
* Het project heeft een duur van ten hoogste drie jaar;
* Het resultaat van het project moet openbaar worden gemaakt;

Indien het niet helemaal duidelijk is of het project voor de regeling in aanmerking komt, kan een korte projectbeschrijving worden gemaakt van maximaal één A4-tje. Aan de hand hiervan beoordeelt Laser of het projectvoor subsidie in aanmerking komt.

Meer informatie Toelichting en aanvraagformulieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.