Home

Achtergrond

Reconstructieplannen Gelderland vastgesteld

De Gelderse Gedeputeerde Staten (GS) hebben de reconstructieplannen Veluwe en Achterhoek/Liemers vastgesteld. Een aantal bepalingen uit de ontwerpfase is naar aanleiding van bezwaren van met name boeren aangepast.

Wijzigingen Veluwe
* Er komen geen varkensvrije zones;
* De plaatsing van windmolens in landbouwontwikkelingsgebieden is niet meer mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen (als plaatsing op een locatie niet tegenstrijdig is aan de doelstellingen van het gebied);
* In extensiveringsgebieden is uitbreiding van intensieve veehouderij ook voor gemengde bedrijven niet mogelijk;
* De Agrarische Enclave Uddel/Elspeet wordt extensiveringsgebied in afwachting van planuitwerking op basis van het convenant Agrarische Enclave.

Wijzigingen Achterhoek/Liemers
* Er komen geen varkensvrije zones;
* De plaatsing van windmolens in landbouwontwikkelingsgebieden is niet meer mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen (als plaatsing op een locatie niet tegenstrijdig is aan de doelstellingen van het gebied);.
* Aan waterschappen en gemeenten is het verzoek gedaan om de zoekgebieden waterberging nader te concretiseren;
* De ontwikkeling van een neventak in sturende/zoekgebieden waterberging is toegestaan;
* De waterbergingsgebieden Duivense Broek en Eefde West krijgen de aanduiding waterberging volgens het Waterhuishoudingsplan (WHP), met inrichtingsopgave;
* Duiven Zuid is geen waterbergingsgebied meer.

Planschadekosten door de aanwijzing van extensiveringsgebieden worden volgens het voorstel van GS naar billijkheid vergoed. Planschade als gevolg van sturende waterberging wordt geregeld volgens afspraken die in het kader van het WHP zijn gemaakt tussen provincie en waterschap.

De nieuwe reconstructieplannen worden op 23 februari voorgelegd aan de Provinciale Staten. Als de plannen dan worden goedgekeurd, moet ook het Rijk zich er nog over uitspreken. Pas daarna kan met de uitvoering worden begonnen.

Meer informatie Reconstructieplan Veluwe vastgesteld
Meer informatie Reconstructieplan Achterhoek/Liemers vastgesteld
Lees ook Besluit reconstructie Veluwe en Achterhoek en Liemers uitgesteld tot februari

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.