Home

Achtergrond

Planschadevergoeding verder beperkt

Een planschadevergoeding op basis van artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) moet binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan of vrijstelling worden ingediend. Voor reeds onherroepelijk geworden bestemmingsplannen gaat een overgangstermijn gelden van 5 jaar vanaf inwerkingtreding van de wet.

Dit staat in het voorstel tot wijziging van de wet, die onlangs door de Tweede kamer is goedgekeurd. Bij bestemmingswijzigingen of vrijstellingen, die vóór inwerkingtreding van de wet onherroepelijk zijn geworden, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze overgangsregeling komt erop neer dat als de wet bijvoorbeeld op 1 juli 2005 wordt ingevoerd, de mogelijkheid bestaat nog tot 1 juli 2010 aanspraak te maken op planschadevergoeding.
Op dit moment kent de wet geen verjaringstermijn. Er kan dus voor het in werking treden van de wetswijziging nog om planschade worden verzocht voor bestemmingsplanwijzigingen of vrijstellingen van bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Na invoering van het wetsvoorstel is dat niet meer zo. Verder is het indienen van planschadeverzoeken nu kosteloos, in de toekomst moet een bedrag van € 300 aan leges worden betaald. Gemeenten kunnen hiervan afwijken. Het bedrag komt ligt in ieder geval tussen de 100 en 500 euro.
De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel tot wijziging van de wet. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel medio 2005 in werking. Het advies is daarom als er op dit moment een planschadeverzoek kan worden gedaan om dat zo spoedig mogelijk in te dienen (mr. P.H.N. van Spanje).

Meer informatie Voorstel tot wetswijziging
Meer informatie Brief van minister van Vrom

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.