Home

Achtergrond

Overgangsregeling subsidie functieverandering natuurbeheer

Er komt een overgangsregeling voor de subsidie Functieverandering natuurbeheer. Sinds dit jaar geldt daarvoor nieuwe regeling, maar onder voorwaarden kan ook de oude systematiek nog gebruikt worden. Dat heeft het ministerie van LNV donderdag bekend gemaakt.

Boeren die landbouwgrond omzetten in natuurgrond kunnen compensatie krijgen voor de waardedaling. Sinds 1 oktober is daarvoor een nieuwe regeling van kracht. De waardedaling wordt vastgesteld door de Dienst Landelijk Gebeid (DLG) en het bedrag wordt in een keer uitgekeerd.

Onder de oude regeling ontving de aanvrager een vast bedrag gedurende dertig jaar. Dat liep uiteen van € 1.000 tot € 3.500. Deze vergoeding was gebaseerd op de bij het Kadaster geregistreerde prijzen.

Voor drie groepen aanvragers geldt nu een overgangsregeling. Dat zijn:

  • Personen die al een aanvraag hadden ingediend, maar van wie de aanvraag niet gehonoreerd is omdat ze niet aan alle voorwaarden voldoen;
  • Personen die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar die voor 26 juli 2004 met het oog op een aanvraag een schriftelijk verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor particulier natuurbeheer hebben ingediend bij de gemeente;
  • Personen die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar die voor 26 juli 2004 de provincie schriftelijk hebben benaderd over concrete plannen voor functiewijziging, bijvoorbeeld via een verzoek tot aanpassing van het gebiedsplan.

    Om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen, hoeft geen apart formulier te worden ingevuld. Wel moet de aanvrager uit zichzelf aangeven belangstelling te hebben.

    Lees ook Waardedaling natuurgronden voortaan vastgesteld door taxatie

  • Administrator

    Of registreer je om te kunnen reageren.