Home

Achtergrond

Openstelling aanvraag vergunning nieuwe definitie akkerland

Boeren kunnen tot 15 februari een vergunning aanvragen voor het aanmerken van grond als akkerland. Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe definitie voor akkerland, waardoor andere percelen in aanmerking komen voor premie.

Onder de nieuwe definitie komt een agrariër in aanmerking voor premie als het perceel waarvoor hij de aanvraag doet op 15 mei van dit jaar niet in gebruik was als blijvend grasland, bosgrond, grond voor blijvende teelten of voor niet-agrarische doeleinden. Blijvend grasland is grond dat ten minste vijf opeenvolgende jaren met gras beteeld is. Ook een perceel dat vijf jaar achtereen is opgegeven als tijdelijk grasland, wordt als blijvend grasland beschouwd.

Dienst Regelingen van het ministerie van LNV streeft ernaar om voor april uitsluitsel te geven over het al dan niet toekennen van de premie.

Meer informatie Wijzigingen EU-landbouwbeleid: definitie akkerland en handel in toeslagrechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.