Home

Achtergrond

Moeilijk jaar voor boeren door lage prijzen

Een flinke inkomensdaling en een stijging van de productiekosten maken van 2004 een moeilijk jaar voor veel boeren en tuinders. De problemen zijn het grootst in de pluimveehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Het gemiddelde inkomensniveau in de gehele agrarische sector is bijna gehalveerd ten opzichte van het midden van de jaren negentig.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) over de ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in de agrarische sector. Vooral voor pluimveehouders is het een dramatisch jaar. Door een sterke daling van de prijzen van eieren is het gemiddelde inkomen gedaald tot 120.000 euro negatief.

Akkerbouwers hebben te kampen met een gemiddelde inkomensteruggang van naar schatting 35.000 euro per bedrijf tot minder dan 10.000 euro. Dit komt vooral door de lage prijzen van aardappelen en uien.

Groentetelers zagen hun inkomens dalen met meer dan 100.000 euro door een prijsteruggang van tomaat, komkommer, paprika en aubergine. Ook met de champignonprijs gaat het niet goed. Onder invloed van toenemende concurrentie uit Polen en China bereikte deze dit jaar een nieuw dieptepunt.

In de melkveehouderij gaat het beter. De melkprijsdaling van drie procent wordt gecompenseerd door de nieuwe zuivelpremie. Onder invloed van schaalvergroting, steeg het gemiddelde inkomen met duizend euro. Daarmee is overigens nog niet de inkomensdaling van de afgelopen jaren gecompenseerd.

Ook de varkenshouderij heeft het dit jaar wat gemakkelijker. Dit komt door de hogere prijzen van varkens en biggen. Maar wat voor de melkveehouderij geldt, is ook op varkenshouders van toepassing: het verlies van de voorgaande jaren is met deze stijging nog niet goedgemaakt.

Uit vorige week door Eurostat gepubliceerde cijfers blijkt dat het gemiddelde inkomen in de Nederlandse landbouw dit jaar met bijna twaalf procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. In de gehele Europese Unie vond een inkomensstijging plaats van ruim drie procent.

Meer informatie Het LEI-rapport
Meer informatie Onderzoek van Eurostat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.