Home

Achtergrond

Minder subsidiemogelijkheden voor duurzame energie

Producenten van elektriciteit uit biomassa of wind konden tot voor kort meer subsidie ontvangen dan volgens Europese regels is toegestaan. Minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) heeft daar een einde aan gemaakt.

Boeren die een windmolen of mestvergistingscentrale op hun bedrijf willen plaatsen, kunnen niet langer onbeperkt gebruik maken van alle subsidieregelingen. Het kabinet heeft dat besloten omdat sinds de invoering van de subsidie Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) vorig jaar juli, productiecentrales van duurzame energie meer financiële steun kunnen ontvangen dan volgens Brussel is toegestaan.

Voortaan zal de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet de eventueel teveel ontvangen financiële steun uit bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek, de regulerende energiebelasting en diverse regionale en Europese subsidies verrekenen met de MEP. Brinkhorst heeft voor deze werkwijze gekozen omdat de MEP doorgaans als laatste van de relevante financiële steun wordt vastgesteld.

Warmtekrachtkoppelingen vallen niet onder definitie van productie-installaties voor duurzame elektriciteit. De nieuwe regels gelden daar dan ook niet voor.

Lees ook Subsidietarieven MEP 2004 en 2005 bekend

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.