Home

Achtergrond

Meer geld voor aftrek milieu-investeringen

Tuinders die een groen-labelkas willen bouwen, komen volgend jaar voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking. Vanaf 1 januari is veertig procent van de kosten aftrekbaar in plaats van de huidige vijftien procent. Wel worden de eisen voor toekenning verzwaard.

Dat staat in de Aanwijzigingsregeling milieu-investeringsaftrek 2005 die staatssecretaris Van Geel (Milieu) woensdag bekend heeft gemaakt. Het totale budget voor de MIA bedraagt volgend jaar 73 miljoen euro. Dat is 23 miljoen meer dan in 2004. Een groot deel van dit geld zal volgens Vrom aan groen-labelkassen worden besteed.

De verhoging van het budget gaat gepaard met een aanscherping van de eisen voor een aantal bedrijfsmiddelen. Zo is voor een groen-labelkas per 1 januari een bouwvergunning vereist. Het aantal punten dat nodig is om in aanmerking te komen voor aftrek is verlaagd naar 100 punten voor lichte en 85 punten voor zware stookteelt, maar het wordt moeilijker om dit aantal te behalen. De hoogte van de investering waarvoor aftrek kan worden toegekend, is beperkt tot honderd euro per vierkante meter.

Meer keuzevrijheid voor ondernemers
De criteria voor toekenning van aftrek zijn met name gericht op het milieu-effect van de investering. Niet de toepassing van een precieze technologie bepaald of de ondernemer de kosten af kan trekken, maar de daadwerkelijke prestatie van de gekozen investering. Dit betekent volgens Van Geel dat ondernemers meer keuzevrijheid krijgen. Tevens stimuleert Vrom hier de ontwikkeling van innovaties mee, aldus de staatssecretaris.

In de nieuwe MIA is ook de lijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek gewijzigd. Vrom heeft 28 nieuwe middelen toegevoegd en 26 geschrapt. Voor 71 bedrijfsmiddelen zijn de eisen aangescherpt.

Bedrijven komen alleen in aanmerking voor de steunregeling als de aftrek niet leidt tot ongewenste productieverhoging. De aanvraag van een melkveehouder die met behulp van de MIA boven zijn quotum uit zal komen, wordt niet gehonoreerd.

Maatlat voor duurzame stallen
Voor veel bedrijfsmiddelen kan zowel van de MIA als van de Vrije aftrek milieu-investeringen (Vamil) gebruik worden gemaakt. Als dat zou leiden tot een hogere investeringsaftrek dan volgens Brusselse regelgeving is toegestaan, wordt de steun beperkt tot vijftig of twintig procent van de kosten.

Dinsdag maakte Van Geel de nieuwe Vamil bekend. Er zijn 28 bedrijfsmiddelen aan de investeringslijst toegevoegd en 31 van afgevoerd. Voor emissie-arme en diervriendelijke stallen is een aparte bijlage gemaakt met daarin de stalsoorten die in aanmerking komen voor de Vamil-regeling en de MIA. In 2005 wordt een maatlat voor duurzame stallen ontwikkeld.

Investeringen van meer dan 25 miljoen euro zijn uitgesloten van de MIA, tenzij de Europese Commissie daar per individueel geval alsnog toestemming voor geeft.

Lees ook Onherroepelijke bouwvergunning niet noodzakelijk voor EIA
Meer informatie Dossier MIA en Vamil van Vrom

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.