Home

Achtergrond

Korting op inkomenssteun bij overtredingen onder nieuw GLB

Een overtreding van randvoorwaarden voor directe inkomenssteun, heeft vanaf volgend jaar tot gevolg dat de boer wordt gekort op zijn subsidie. Alleen als voldaan wordt aan alle eisen voor onder andere kwaliteit, dierwelzijn, natuur en zorg voor het platteland, komt een agrariër in aanmerking voor de volledige Europese inkomenssteun.

Dat staat in de woensdag door LNV-minister Veerman gepubliceerde Regeling GLB-inkomenssteun. In de Regeling zijn de aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de nationale keuzes daarbinnen vastgelegd. De kern daarvan is dat subsidies niet langer gekoppeld zijn aan de productie van de boer. De ontkoppeling van de meeste dier- en akkerbouwpremies vindt plaats op 1 januari 2006. De subsidies die de boer in de periode 2000-2002 heeft ontvangen, vormen vanaf dan de basis voor de berekening van de toeslagrechten.

Dat geldt niet voor de teelt van energiegewassen, eiwithoudende gewassen en noten. Ook de slachtpremie voor volwassen runderen en kalveren blijft voorlopig gekoppeld, evenals de steun voor de productie van zaaizaad en vlas. De subsidie voor zetmeelaardappelen blijft voor zestig procent gekoppeld.

Een aantal wijzigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt al een jaar eerder van kracht. Aan financiële steun aan boeren worden vanaf 1 januari 2005 randvoorwaarden gesteld. Houdt de boer zich daar niet aan, dan wordt proces-verbaal tegen hem gemaakt en wordt hij gekort op zijn inkomenssteun. Een groot deel van deze randvoorwaarden is overigens nu ook al verplicht. Tevens worden volgend jaar de rechtstreekse betalingen aan grote landbouwbedrijven met drie procent verlaagd.

Meer informatie De Regeling GLB-inkomenssteun van het ministerie van LNV
Meer informatie Toelichting op de randvoorwaarden door LNV
Meer informatie Toelichting Regeling GLB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.