Home

Achtergrond 244 x bekeken

Kabinet stimuleert mestbewerking en -verwerking

Boeren die aan mestbewerking of -verwerking doen, krijgen een steun in de rug van het kabinet. Minister Veerman (LNV) en staatssecretaris Van Geel (Milieu) hebben een brief met een vijftal stimuleringsmaatregelen aan de Tweede Kamer gestuurd.

In 2006 wil Veerman starten met een aantal proefprojecten waarbij bedrijven die alle mest verwerken en buiten de Nederlandse landbouw afzetten, vrijstelling wordt verleend voor de aankoop van vijftig procent van de dierrechten bij uitbreiding. Uiterlijk in maart publiceert de minister hiervoor een beleidskader. Vanaf dat moment kunnen bedrijven die belangstelling hebben, zich aanmelden.

Naast het opzetten van de proefprojecten heeft Veerman vier andere initiatieven aangekondigd om mestbewerking- en verwerking te stimuleren. Hij wil:

 • via internet alle bij de overheid beschikbare informatie via internet toegankelijk maken;
 • duidelijkheid scheppen middels een nog dit jaar te publiceren handreiking in de relatie tussen co-vergisting enerzijds en milieuvergunningen en bestemmingsplannen anderzijds;
 • uitbreiding van de lijst van producten die met mest vergist mogen worden;
 • onderzoek naar de eventuele toestemming van de Europese Commissie voor het gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest in andere lidstaten van de EU.


 • Lees ook Veerman doet toezegging boer-boer transport en dierrechten
  Meer informatie Brief van Veerman en Van Geel

  Administrator

  Of registreer je om te kunnen reageren.