Home

Achtergrond

Hogere wachtgeldpremie bij korte arbeidscontracten

Boeren en tuinders die werknemers korter dan een jaar in dienst hebben, moeten een hogere wachtgeldpremie gaan betalen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daarmee werkgevers stimuleren contracten af te sluiten voor langere tijd.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal sectoren, waaronder de landbouw, werkt vaak met kortlopende arbeidsovereenkomsten. Dit veroorzaakt volgens De Geus veel tijdelijke werkloosheid. Omdat hierdoor een grote druk op het wachtgeld ontstaat, wil de minister werkgevers die contracten aanbieden voor een periode langer dan een jaar belonen met een lagere WW-premie.

De Geus komt met dit voorstel op advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Volgens de Raad is premiedifferentiatie een oplossing voor de huidige beperking van WW-aanspraken voor werknemers met kortlopende contracten. Die is ingevoerd om afwenteling van bedrijfsrisico’s op de WW tegen te gaan. Maar de RWI vindt dat dit ongewenste effecten heeft op het functioneren van de arbeidsmarkt.

In het eerste kwartaal van het volgend jaar zal de Sociaal-Economische Raad (SER) advies uitbrengen over het voorstel van de minister. De invoering van de premiedifferentiatie kan per 1 januari 2006 plaatsvinden wanneer werkgevers, UWV en Belastingdienst ook met de nieuwe loonaangiftesystematiek en de polisadministratie gaan werken.

Lees ook Hogere WW-premie voor werkgevers seizoenswerklozen
Meer informatie Brief van minister de Geus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.