Home

Achtergrond

Hectaretoeslag voor melkveehouders in kwetsbare gebieden

Melkveehouders in kwetsbare gebieden krijgen als het aan het kabinet ligt extra steun. Minister Veerman (LNV) en staatssecretaris Van Geel (Milieu) willen vijftig miljoen euro beschikbaar stellen voor hectaretoeslag. Dit staat in een brief die zij naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De hectaretoeslag wordt gefinancierd uit de zogenoemde Koopmansgelden. Die werden vijf jaar geleden door de commissie Koopmans beschikbaar gesteld voor de extensivering van de melkveehouderij. Van het oorspronkelijke bedrag is nu nog 122 miljoen euro over. Dit geld willen Veerman en Van Geel inzetten voor de melkveehouderij in kwetsbare landschappen, zoals veenweidegebieden, verschillende kleinschalige zandgebieden en het zuid-Limburgse heuvelland.

  • Naast de hectaretoeslag, zijn er nog drie bestemmingen voor de Koopmansgelden: Verkleinen van de afstand tussen bedrijven en percelen door een versnelde afronding van de klassieke landinrichtingsprojecten (dertig miljoen euro) en kavelruil (20 miljoen euro);
  • Opstarten van regionale proefprojecten op het gebied van melkveehouderij en milieu (twaalf miljoen euro);
  • Ontwikkelen en verspreiden van kennis om de nadelige gevolgen voor de melkveehouderij van het gewijzigde mestbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te beperken (tien miljoen euro).

    Meer informatie Brief van Veerman en Van Geel
  • Administrator

    Of registreer je om te kunnen reageren.