Home

Achtergrond

Handhaving nieuwe meststoffenwet lastig

Overtredingen van de nieuwe meststoffenwet zijn lastig vast te stellen. Daarmee komt het door LNV gewenste lik-op-stuk-beleid op de helling te staan. Dat schrijft de Raad van State in zijn advies bij het wetsvoorstel dat minister Veerman vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet wil overtredingen van de gebruiksnormen bestraffen met een bestuurlijke boete. Bij ernstige zaken kan ook het strafrecht worden ingeschakeld. Maar het wetsvoorstel biedt de gebruiker van meststoffen de mogelijkheid om zelf met alternatieve bewijsstukken te komen. Er is daarom volgens de Raad geen sprake van ‘eenvoudig vast te stellen feiten’.

Ook vindt de Raad van State dat het kabinet de normen voor fosfaat moet aanscherpen. Het gevaar bestaat volgens de Raad dat anders de bodem op veel plaatsen fosfaatverzadigd raakt.

Het voorstel tot wijziging van de meststoffenwet is het resultaat van lange onderhandelingen tussen het kabinet en de Europese Commissie. In oktober vorig jaar werd Nederland veroordeeld door het Europese Hof omdat het de verplichtingen die de nitraatrichtlijn oplegt, niet is nagekomen. Na jarenlang touwtrekken, bereikten Brussel en Den Haag 1 juli eindelijk een akkoord over de invulling van de richtlijn.

Om de uitstoot van stikstof en fosfaat te beperken wordt, bij goedkeuring van het wetsvoorstel, op 1 januari 2006 een stelsel van gebruiksnormen geïntroduceerd. Het Minassysteem houdt dan op te bestaan.

Meer informatie Voorstel wijziging Meststoffenwet
Meer informatie Memorie van toelichting bij het wijzigingsvoorstel
Meer informatie Advies van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.