Home

Achtergrond 301 x bekeken

Gelderse PS stellen reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost vast

Het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost kan naar minister Veerman (LNV) worden gestuurd. Nadat twee weken geleden de Provinciale Staten (PS) van Utrecht hun goedkeuring aan het voorstel hadden gegeven, heeft woensdag ook Gelderland ermee ingestemd.

Het reconstructieplan voorziet in een beperking van de intensieve veehouderij en meer ruimte voor verbreding, biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer. Intensieve veehouders in verwevingsgebieden mogen hun bouwkavels volgens dit plan onder voorwaarden uitbreiden met maximaal dertig procent van het bestaande perceel.

In extensiveringsgebieden wordt uitbreiding beperkt tot de huidige percelen. Nieuwe veehouderijen kunnen zich alleen in landbouwontwikkelingsgebieden vestigen. De bepalingen gekoppeld aan extensiverings- en verwevingsgebieden werken direct door in streek- en bestemmingsplannen.

Het grootste deel van het plangebied Gelderse Vallei/Utrecht Oost ligt in de provincie Utrecht en bestrijkt het landelijk gebied van Oost Utrecht en de Gelderse Vallei met de bosrand van de Veluwe als oostelijke plangrens.

Meer informatie Reconstructieplan Gelderse Vallei
Meer informatie Reconstructieplan Utrecht-Oost

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.