Home

Achtergrond

Geen voordelen aan Overijsselse Rood voor Rood-regeling

Veehouders in Overijssel hebben nauwelijks voordeel van de nieuwe provinciale Rood voor Rood-regeling. Dat schrijven het college van de gemeente Raalte en de GLTO in een brief aan de provincie.

Met de regeling kunnen oude agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden in ruil voor woningen. Maar de provincie vindt dat de opbrengst van een woning in verhouding moet staan tot de kosten van de sloop. Dit houdt in dat veehouders de extra opbrengsten niet zelf mogen gebruiken, maar moeten investeren in nieuw groen of andere voorzieningen die de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen. Deze bepaling zorgt er volgens de werkgroep voor dat veehouders nauwelijks interesse in de regeling zullen hebben.

De werkgroep heeft Gibo Accountants en Adviseurs in Raalte daarom gevraagd een aantal casestudies naar de regeling te doen. Hoewel die nog niet zijn afgerond, zegt Gibo dat er zoveel fiscale onduidelijkheden aan de regeling zitten dat het voor veehouders niet aan te raden is er gebruik van te maken. Een groot deel van de opbrengst zal afgedragen moeten worden aan de belasting, of gereserveerd moeten worden. Hoeveel dat is blijft voorlopig onduidelijk. Ook verschilt het percentage per geval, aldus Gibo.

Op dit moment is de regeling in Raalte, Hellendoorn, Tubbergen, Wierdem en een aantal andere gemeenten op proef van kracht. De provincie wil Rood voor Rood volgend jaar in heel Overijssel invoeren.

Meer informatie Rood voor Rood-regeling
Meer informatie Ontwerp partiële streekplanherziening rood voor rood

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.