Home

Achtergrond

Geen provinciale eisen aan afstand tussen kas en burgerwoning

Provincies moeten geen eisen stellen aan de minimale afstand tussen kassen en woningen. De bepalingen daarvoor in het Besluit glastuinbouw bieden voldoende waarborg voor de gezondheid van omwonenden. Dat advies levert de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (Glami) aan staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Op dit moment geldt een minimale afstand van 25 meter tussen een kas en een burgerwoning. Dat betekent niet dat een glastuinbouwbedrijf niet dichter bij een woning kan staan. Maar bij een kortere afstand is de tuinder wel vergunningsplichtig.

Uit onderzoek van Alterra in 2001 blijkt deze bepaling voldoende de gezondheid van omwonenden te waarborgen. In een onlangs door TNO gepubliceerd rapport wordt dit bevestigd. Dat in provinciale ruimtelijke ordeningsplannen eveneens eisen aan de minimale afstand worden gesteld, maakt de regelgeving volgens Glami daarom onnodig ingewikkeld.

Van Geel heeft zelf om advies van de Stuurgroep gevraagd. Of hij de aanbeveling zal opvolgen, is nog niet bekend.

Lees ook Glastuinbouwbedrijven bij woning misschien niet meer vergunningsplichtig
Meer informatie Rapport TNO

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.