Home

Achtergrond

Geen eenduidige strafrechtelijke vervolging tuinbouwconstructies

Voor het aanmerken van organisatoren van tuinbouwconstructies als criminele organisaties is geen eenduidige jurisprudentie aanwezig. Dat schrijft staatssecretaris van Hoof van het ministerie van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de uitvoering van constructies worden veelal meerdere strafbare feiten gepleegd. Niet zelden worden volgens Van Hoof sociale verzekeringen en belastingen ontdoken, worden werknemers illegaal tewerk gesteld tegen lonen onder de CAO beloning en worden arbeidsomstandigheden en voorwaarden met de voet getreden.

Om juridische constructies strafrechtelijk aan te pakken is een intensief strafrechtelijk onderzoek nodig. Bij dergelijke onderzoeken wordt naast premie en belastingontduiking ook valsheid in geschrifte, georganiseerde illegale tewerkstelling en deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

Echter, de feiten en omstandigheden bepalen de mogelijkheden van de rechtbank om de organisatoren te bestempelen als criminele organisatie. De arrondissementsrechtbank oordeelde eerder in een zaak dat er geen sprake was van een criminele organisatie. Het Hof in Amsterdam deed dat daarentegen in een soortgelijke constructie wél. Hierbij werden gevangenisstraffen tot 40 maanden opgelegd.

Meer informatie Brief van Van Hoof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.