Home

Achtergrond

Eén besluit voor milieuregels landbouw

De milieuregels voor melkveehouders en akkerbouwers worden samengebracht onder het nieuwe Besluit landbouw milieubeheer. Dat levert de sector een besparing op van naar schatting 12 miljoen euro per jaar. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft het ontwerpbesluit deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

De bestaande amvb’s op het gebied van landbouw zullen gefaseerd worden samengevoegd. In de eerste fase, die volgend jaar haar beslag moet krijgen, worden het Besluit akkerbouw milieubeheer en het Besluit melkveehouderijen milieubeheer geïntegreerd. Ook zullen gemechaniseerde loonbedrijven en inrichtingen voor opslag van vaste mest onder het nieuwe besluit komen te vallen.

In de tweede fase (2006-2007) wordt het Besluit uitgebreid met regels voor mestbassins ter vervanging van het Besluit mestbassins milieubeheer. De Regeling kennisgevingsformulier Besluit mestbassins wordt dan ingetrokken. De derde fase (na 2007) bestaat uit het integreren van het Besluit ammoniakemmissie huisvesting veehouderij en het onderbrengen van de kleinere intensieve veehouderij in het nieuwe Besluit.

De waterbesparingsparagraaf van het Besluit landbouw milieubeheer is bewust kort gehouden. Volgens de staatssecretaris bestaat anders het gevaar van overregulering. Alleen voor grootverbruikers is in het Besluit regelgeving opgenomen.

Van de ruim 98.000 landbouwbedrijven die de sector telt, zullen bijna 18.000 niet onder de werkingssfeer van het nieuwe besluit vallen. Voor deze bedrijven is een individuele beoordeling van milieu-effecten nodig. Zij blijven daarom vergunningplichtig.

Lees ook 8.40 Wm-amvb’s worden samengevoegd tot één Besluit landbouw milieubeheer
Meer informatie Toelichting van Vrom bij het ontwerp Besluit landbouw milieubeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.