Home

Achtergrond

Brabantse B-sec-regeling waarschijnlijk in voorjaar open

De provincie Noord-Brabant beslist op korte termijn over een nieuwe sloopregeling (B-sec) voor (agrarische) bebouwing in het buitengebied. Als een voorstel voor voorfinanciering door Gedeputeerde Staten wordt overgenomen, kan de regeling in het voorjaar van 2005 in werking treden. De regeling is van toepassing op alle bebouwing groter dan 400 vierkante meter. Ook kassen komen deze keer waarschijnlijk in aanmerking voor een sloopvergoeding.

In de twee tranches van de Regeling Beëindiging Veehouderijen (RBV) zijn drie vormen van vergoedingen opgenomen. De A-vergoeding is voor de vervangingswaarde van de te slopen stallen, de B-vergoeding voor de sloopkosten en de C-vergoeding voor het opkopen van de dierrechten.
De provincie Noord-Brabant wil voor mensen die niet willen of kunnen meedoen aan de opkoopregeling, maar wel leegstaande stallen hebben, het mogelijkheid maken om alleen aan het B-gedeelte mee te doen. Inmiddels is met drie marktpartijen een overeenkomst afgesloten die ook betrekking heeft op de financiering van deze zogenoemde B-sec-regeling.

De openstelling wordt verwacht in het voorjaar van 2005. Over de uitvoering ervan moeten nog afspraken worden gemaakt met gemeenten. Waarschijnlijk krijgen deze een belangrijke rol bij de uitvoering van de regeling. Bij grotere deelname dan het beschikbare budget wordt bepaald welke type bebouwing of in welk gebied voorrang krijgt. Het voorgestelde budget voor de B-sec-regeling en de precieze voorwaarden zijn nog niet bekend. Om de financiering mogelijk te maken, worden de komende jaren 600 extra woningkavels ontwikkeld.

Meer informatie Nieuwe overeenkomst ruimte-voor-ruimte

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.