Home

Achtergrond

Beperkingen landbouw in streekplan Utrecht

Aan de verplaatsing van een agrarische onderneming wil de provincie Utrecht alleen meewerken als dit noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering, of milieuvoordelen oplevert. De oprichting van nieuwe bedrijven moet zoveel mogelijk gebeuren op vrijgekomen agrarische locaties.

Dat staat in het Utrechtse streekplan dat deze week is vastgesteld door de Provinciale Staten (PS). Voor glastuinbouwbedrijven geldt volgens dit plan dat zij zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden op de twee daarvoor aangewezen locaties: De Ronden Venen en de Harmerlerwaard. Uitbreiding van bestaande bedrijven in deze concentratiegebieden is toegestaan. Aan de vestiging van nieuwe ondernemingen buiten de twee locaties werkt de provincie niet mee.

Aan het streekplan is deze week tevens toegevoegd dat zes natuurgebieden in de provincie niet de status zullen krijgen van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarmee willen de PS grote beperkingen voor nabijgelegen agrarische bedrijven voorkomen. Het gaat om de gebieden Rumelaar, Broekerbos, Lambalgen, Voormalige werk aan de Daatselaar, Grand Canal bij kasteel Renswoude en het bos ten zuiden daarvan aan de Veenweg.

In het streekplan is de oorspronkelijke bepaling dat gemeenten zelf mogen beslissen of er een verbod komt op het scheuren en ploegen van grasland in veenweidegebieden komen te vervallen. De PS vinden dat dit probleem niet naar de gemeente mag worden doorgeschoven. In afwachting van meer kennis over de bodemsamenstelling in deze gebieden, komt er voorlopig ook geen algemeen verbod.

Meer informatie Ontwerp-streekplan
Meer informatie Door PS aangenomen amendementen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.