Home

Achtergrond

Aanvraagperiode ooipremie tussen 3 januari en 7 februari

Schapenhouders kunnen tussen 3 januari en 7 februari een aanvraag indienen voor ooipremie. De ooien moeten worden aangehouden van 8 februari tot en met 18 mei. Dat heeft Dienst Regelingen van het ministerie van LNV bekend gemaakt.

Bedrijven die in probleemgebieden liggen, komen in aanmerking voor aanvullende premie. Bij de Europese Commissie ligt een voorstel om het areaal probleemgebied uit te breiden met diepe veenweidegebieden, beekdalen, hellingen en uiterwaarden. Als dit voor 8 februari wordt goedgekeurd, kunnen aanvullende premies worden verstrekt. Bij de aanvraag moet dan wel een verzoek daarvoor zijn ingediend.

Een aanvraag voor ooipremie kan dit jaar niet via internet gedaan worden. Schapenhouders die beschikken over premierechten hebben deze maand een aanvraagpakket toegezonden gekregen. Nieuwe deelnemers en schapenhouders die op 3 januari nog steeds geen pakket hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met Het LNV-Loket.

De ooipremie wordt volgend jaar voor het laatst uitgekeerd. Vanaf 2006 wordt in het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) alleen nog directe inkomenssteun verleend.

Meer informatie Aanvraagformulieren bestellen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.