Home

Achtergrond

WKK subsidie voor 2005 omlaag

Per 1 januari 2005 wordt het subsidiebedrag voor de warmte-krachtkoppeling (WKK) verlaagd van 2,6 cent naar 2,3 cent per kilowattuur. De subsidiebedragen voor duurzame energie als windenergie en biomassacentrales zijn vrijwel gelijk gebleven. Alleen die voor niet-zuivere biomassa en de steun voor verbranding van diermeel stijgt iets.

Dit meldt minister Brinkhorst in een brief aan de Tweede Kamer. De subsidie voor WKK wordt daarmee met twaalf procent verlaagd. De tuinbouwsector vindt de subsidie van 2,6 cent al niet voldoende. De subsidie voor de WKK is gebaseerd op de elektriciteitsprijs en die is licht gestegen. Daarnaast wordt met ingang van 2005 ook rekening gehouden met de opbrengst van de CO2-emissiehandel. De subsidie is alleen bestemd voor kooldioxide-vrije elektriciteit.

Het afnemerstarief in 2005 wordt met €16 verhoogd naar €55, dit wordt echter weer geheel gecompenseerd door de verlaging van de energiebelasting.

De bijdrage voor de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) blijven veranderen ook voor zuivere biomassa, deze bedragen gaan in 2006 ook nog weer omhoog. Het volledige overzicht is opgenomen in de bijlage.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer
Meer informatie Bijlage 1: Ontwerpregeling subsidie MEP 2e helft 2006
Meer informatie Bijlage 2: Ontwerpregeling subsidie MEP 2007
Meer informatie Bijlage 3 : Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2005
Meer informatie Bijlage 4: Ontwerpregeling vaststelling afnemerstarief 2005
Lees ook Aanvraag WKK-subsidie gaat minder tijd kosten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.