Home

Achtergrond

Vrijstelling OB mogelijk vooruitlopend op landinrichtingsproject

Vooruitlopend op de afronding van een landinrichtingsproject, is onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van de overdrachtsbelasting (OB) mogelijk. Vooruitlopend op een ruilverkaveling is dit niet mogelijk. In dit besluit wordt ook toegelicht dat opstallen en de ondergrond van de opstallen niet onder de vrijstelling kunnen vallen.

In een vraag antwoordbesluit worden een aantal situaties omtrent de vrijstelling van de overdrachtsbelasting toegelicht.

Bij de voorbereiding of uitvoering van een landinrichtingsproject worden gronden soms eerder overgedragen dan de akte van toedeling passeert. Volgens de Landinrichtingswet kan de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting niet worden toegepast. Onder voorwaarde dat de landinrichtingscommissie schriftelijk verklaart in te stemmen met de verkrijging, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat er toch vrijstelling van de overdrachtsbelasting wordt verleend. Dit is niet van toepassing indien aanspraak gedaan wordt op vermindering van belasting volgens artikel 13 WBR.

Vooruitlopend op een ruilverkaveling bij overeenkomst, wordt een overdracht vooruitlopend hierop niet vrijgesteld van overdrachtbelasting. Dit omdat er nauwelijks wettelijke voorschriften hieraan ten grondslag liggen.

Ondergrond van opstallen en de opstallen zelf worden niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting bij een kavelruil. Een ruilverkaveling heeft als doel het vergroten van percelen en dat geldt niet voor gebouwen.

Meer informatie Besluit van het ministerie van Financiën
Naslag Alles over landinrichting
Lees ook Niet altijd vrijstelling overdrachtsbelasting bij kavelruil

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.