Home

Achtergrond

Veerman wil hoe dan ook van MAO’s af

Minister Veerman van Landbouw zal desnoods van speciale bevoegdheden gebruik maken om de “materiele gevolgen” van het verlengen van het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO’s) ongedaan te maken. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Veerman blijft bij zijn standpunt om de mestafzetovereenkomsten af te schaffen. PvdA-kamerlid Waalkens wil intrekking van het mao-stelsel met een wetswijziging te regelen en niet met een besluit. Dit kan indien dertig kamerleden hierom vragen. De afschaffing moet dan in de kamer worden behandeld, maar er lijkt geen meerderheid tegen afschaffing. Het zou alleen een flinke vertraging opleveren. Mocht het tot een formele wetswijziging komen, dan zal Veerman vooruitlopend hierop gebruik maken van artikel 59 van de meststoffenwet. Hierin wordt de mogelijkheid geboden voor een ministeriële vrijstelling. Hiermee zouden de materiële gevolgen van een verlenging van het stelsel ongedaan worden gemaakt.

Veerman benadrukt nog eens waarom ondanks het afschaffen van het stelsel van mestafzetovereenkomsten, mest toch op een verantwoorde manier zal worden gebruikt en afgezet. Met name productierechten, melkquota en de gebruiksnormen moeten hiervoor zorgen.

Meer informatie Brief van Veerman aan de Tweede Kamer
Lees ook Afschaffing MAO’s per 1 januari 2005 onzeker

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.