Home

Achtergrond

VLB: nieuw mestbeleid laat kostprijs melk stijgen

De kostprijs per kilo melk gaat stijgen door het nieuwe mestbeleid. Dat is de conclusie van het rapport 'Een analyse van het voorgestelde mestbeleid vanaf 2006 voor de melkveehouderij' van de Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB). Er zijn diverse scenario’s bekeken om het mestbeleid in te passen in de bedrijfsvoering.

Melkveehouders zullen keuzes moeten maken en tijdig moeten anticiperen op het voorgestelde beleid. Waar veel boeren tegenaan zullen lopen is de verplichte afvoer van de op het eigen bedrijf geproduceerde dierlijke mest. Het tekort aan de noodzakelijke bemesting van het gewas, door de afvoer van de dierlijke mest van het bedrijf, zal moeten worden opgevangen door kunstmest aan te kopen. Deze verplichting om mest af te voeren zal de druk op de mestmarkt doen toenemen.

In het rapport worden drie oplossingsrichtingen nader beschreven en berekend:
1. Hogere melkproductie per koe met evenredige daling van de jongveebezetting
2. Afstoten van jongvee
3. Aantrekken van meer grond

Aangezien de normen en het definitieve beleid nog niet vastgesteld zijn is het is onmogelijk om alle gevolgen in beeld te brengen. In het rapport komen wel al enkele knelpunten naar voren zoals de door de VLB verwachte toenemende administratieve last voor bedrijven. Tevens zal het grondgebruik in de toekomst veranderen vanwege eisen rondom derogatie en ontkoppeling van akkerbouwpremies. Grondruil, akkerbouw en verhuur van grond zullen anders plaatsvinden dan voorheen. Dit kan voor de agrariër betekenen dat hij een bron van inkomsten moet missen. De hoofdlijnen van het beleid staan vast; een aantal zaken in dit beleid zou nog gewijzigd kunnen worden.

Meer informatie Het volledige rapport van de VLB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.