Home

Achtergrond

Subsidie voor landbouwontwikkelingsgebieden

Provinciale Staten (PS) van de Provincie Noord-Brabant hebben ingestemd met voorfinanciering, een grondportefeuille Revitalisering Landelijk Gebied en een subsidie voor de landbouwontwikkelingsgebieden. Deze maatregelen zijn volgens de provincie een impuls voor de uitvoering van de reconstructie.

Door voorfinanciering kan de provincie het rijksaandeel van grondverwerving, landinrichting en reconstructie in de jaren 2005 en 2006 bekostigen. Het ministerie betaalt dat in 2007 terug en de uitvoering blijft hierdoor gewaarborgd.
Met de grondportefeuille kan de provincie strategische aankopen doen, waardoor het gemakkelijker wordt om projecten van de grond te krijgen. Het gaat om aankopen waarvoor geen andere gelden beschikbaar zijn. Belangrijk is dat de te verwerven grond een bijdrage levert aan de revitaliseringsdoelen.

Tot slot is er subsidie in het leven geroepen die de realisatie van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) kan versnellen. Met ingang van 2005 kan de provincie maximaal 50 procent van de kosten betalen die met de ontwikkeling van een LOG gemoeid zijn, bijvoorbeeld het opstellen van een ontwikkelingsplan. De subsidie is bedoeld voor gemeenten en (lokale) organisaties. Vooralsnog is voor de jaren 2005 tot 2007 in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Deze week maakt minister Veerman bekend dat de gezamenlijke overheden in 2005 en 2006 meer dan een half miljard euro investeren in de reconstructie. Dat blijkt na een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, de betreffende vijf provincies, VNG en Unie van Waterschappen. Veerman noemt de start van de uitvoering van de reconstructie in zijn derde voortgangsrapportage over het reconstructieproces ‘veelbelovend’. Inmiddels zijn twee plannen (voor Limburg en Overijssel) door het Rijk goedgekeurd, de overige plannen worden uiterlijk in de eerste helft van 2005 verwacht.

Meer informatie Voortgangsrapport reconstructie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.