Home

Achtergrond

Stimuleringsplan natuur, bos en landschap voor noordelijk Limburg ter inzage

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het stimuleringsplan ter inzage gelegd van 4 november tot 16 december. In het stimuleringsplan staat in welke gebieden en voor welke doelen er subsidiemogelijkheden van de subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer zijn.

Het stimuleringsplan natuur, bos en landschap Noordelijk Maasdal heeft betrekking op het Maasdal van Kessel tot Mook. Het plan fungeert als natuur-, beheers- en landschapsgebiedsplan volgens de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) van het Rijk. Op vrijwillige basis kunnen landbouwgronden worden aangekocht voor natuur of beheersovereenkomsten op landbouwgrond worden afgesloten.

Het plan geeft ook aan waar grondgebruikers subsidie kunnen aanvragen om landbouwgrond om te zetten in natuur of voor het onderhoud en herstel van landschapselementen. Het stimuleringsplan duidt voor circa 807 ha een functieverandering van landbouw naar natuur aan. Het plan geeft daarnaast voor ongeveer 643 ha beheersgebied aan waar grondgebruikers overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer kan afsluiten.

Het plan ligt van 4 november 2004 tot en met 16 december 2004 ter inzage. Tot en met 16 december 2004 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen.

Meer informatie Download het stimuleringsplan en de digitale kaarten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.