Home

Achtergrond

Rijk keurt Overijssels reconstructieplan goed

Het Reconstructieplan Salland-Twente is door het Rijk goedgekeurd. Met de inwerkingtreding van het reconstructieplan is ook de Wet Stankemissie en de bijbehorende regeling van toepassing geworden. De uitvoering van het plan neemt 12 jaar in beslag en de totale kosten zijn ongeveer € 1,2 miljard.

Het reconstructieplan omvat maatregelen die moeten leiden tot een verbetering van de ruimtelijke-, milieu- en leefkwaliteit van Twente en Salland. Zo krijgt de landbouw ruimte voor ontwikkeling. Een aantal intensieve veehouderijbedrijven wordt verplaatst naar gebieden waar de bedrijven kunnen groeien terwijl kwetsbare natuurgebieden worden beschermd. Door beken de ruimte te geven en water langer vast te houden kan wateroverlast maar ook verdroging worden tegen gegaan.

Met de goedkeuring van het reconstructieplan treedt ook de Wet stankemissie in de plaats van de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996. Met name voor de vleeskalverhouderij en varkenshouderij pakt dit nadelig uit, behalve voor vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen welke worden gehouden in stallen met chemische of biologische luchtwassers. Hier bieden de nieuwe normen juist meer ruimte voor uitbreiding. Voor de pluimveehouderij pakt het in de meeste gevallen ook gunstig uit.

Lees ook Overijssel stelt reconstructieplan vast
Lees ook Van Geel: Nieuwe stanknormen alleen geldig bij reconstructieplan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.