Home

Achtergrond

Regeling structuurverbetering glastuinbouw weer geopend

Van 22 november 2004 tot en met 15 maart 2005 is de Regeling structuurverbetering glastuinbouw (RSG) opengesteld. Subsidie kan worden aangevraagd voor de afbraak van kassen, vervangen van oude kassen door nieuwe en voor het opstellen van clusterplannen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De regeling is dit jaar vergelijkbaar zijn aan de vorige openstelling. Voor afbraak is zo’n € 4 miljoen beschikbaar zijn en voor investeringen en clusterplannen circa € 12 miljoen. Voor een subsidie komen in aanmerking:
* afbraak van verouderde glasopstanden
* de ontwikkeling van een clusterplan
*investeringen in nieuwbouw van glasopstanden ten behoeve van reconstructie van bestaande glastuinbouwkavels.

Hoogte van de bijdrage
A. Subsidie voor de afbraak van verouderde kassen en bedrijfsgebouwen vindt plaats tot maximaal 100% van de volgende normbedragen:
* € 2,5 per m2 betonnen teeltvloer (geen gangpaden);
* € 3,5 per m2 glasoppervlak;
* € 4 per m3 nieuw gegraven sloot;
* € 25 per m2 bedrijfsgebouwen.

B. De subsidie voor het ontwikkelen van een clusterplan bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 22.500. Voor subsidie van het clusterplan komen in aanmerking, de kosten die door derden in rekeninggebracht worden voor het maken van adviezen (exclusief BTW). Het clusterplan dient bij subsidievaststelling goedgekeurd te zijn door het Waterschap en Gemeente.

C. De subsidie voor investeringen bedraagt € 45.000 per hectare nieuw gerealiseerde glasopstand.

Werkzaamheden waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan komen niet in aanmerking. Er kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor nog aan te besteden werkzaamheden.

Meer informatie Meer over de regeling op het LNV-loket
Naslag Regeling structuurverbetering glastuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.