Home

Achtergrond

Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw binnenkort weer open

De Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw wordt half november waarschijnlijk weer opengesteld. Dit zal voor de voor de laatste keer zijn. Voor zowel afbraak, nieuwbouw als clustering zijn subsidiegelden beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is dus belangrijk de aanvraag direct in te dienen zodra de regeling is opengesteld.

Bepaalde onderdelen van de regeling werken door EU-voorschriften niet optimaal. LTO pleitte vorg jaar voor een ongewijzigde voortzetting van de regeling, want wijziging zou zeker een jaar kosten.

De regeling zal dit jaar vergelijkbaar zijn aan de vorige openstelling. Voor afbraak zal zo’n € 4 miljoen beschikbaar zijn en voor investeringen en clusterplannen circa € 12 miljoen. Voor een subsidie komen in aanmerking:
* afbraak van verouderde glasopstanden
* de ontwikkeling van een clusterplan
* investeringen in nieuwbouw van glasopstanden ten behoeve van reconstructie van bestaande glastuinbouwkavels.

Voor afbraak wordt tot maximaal 100% van de normbedragen gesubsidieerd. De bijdrage voor het ontwikkelen van een clusterplan bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en voor investeringen wordt € 45.000 per hectare gesubsidieerd.

Naast specifieke voorwaarden zijn er een aantal algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het bedrijf moet voldoen aan de Europese en nationale normen op het gebied van milieu. Het bedrijf mag geen onderdeel zijn van een rechtspersoon die gericht is op recreatie, het doen van onderzoek of het geven van onderwijs. Daarnaast moet er ook een deugdelijke boekhouding worden gevoerd.

Naslag Voorwaarden en normbedragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.