Home

Achtergrond

Premievrijwaring VAR ook bij doorlopende opdracht

Vanaf 1 januari 2005 geeft de verklaring arbeidsrelatie (VAR) de opdrachtgever zekerheid dat hij achteraf niet te maken krijgt met naheffingen voor belastingen of premies. De huidige verklaring geeft die zekerheid niet. De vrijwaring gaat ook gelden voor lopende opdrachten die voor 1 november van het lopende jaar zijn verleend.

Opdrachtgevers die zelfstandig personeel inhuren, worden vanaf 1 januari 2005 met de zogenoemde verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst gevrijwaard van betaling van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting. De vrijwaring van de opdrachtgever van premiebetaling geldt als de Belastingsdienst verklaart dat de aanvrager een zelfstandig ondernemer (VAR-winst) of directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga) is.

Dit geldt ook voor een in het volgende jaar doorlopende opdracht, maar alleen als de opdracht vóór 1 november van het lopende jaar is verleend en op dat moment voor het volgende jaar nog geen VAR is afgegeven. De voortgezette vrijwaring van premie- en belastingplicht bij een doorlopende opdracht, geldt alleen voor die opdracht en duurt maximaal één jaar. Hierdoor moet het zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijker worden en de krijgt de opdrachtgever meer zekerheid.

Dit is de kern van de aanpassing van het Wetsvoorstel uitbreiding rechtsgevolgen VAR waarover minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Joop Wijn (Financiën) overeenstemming hebben bereikt met de Tweede Kamer.

Meer informatie Uitgebreide informatie over de VAR

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.