Home

Achtergrond

Onjuiste berichtgeving leidt niet tot lagere premie

Een perceel hennep dat een akkerbouwer had gemaaid voordat de controle door de AID had plaatsgevonden is door Laser afgewezen voor de EG-steunverlening akkerbouwgewassen. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat de betreffende akkerbouwer niet de dupe mag worden van onduidelijke instructies vanuit de vezelfabriek.

In een EU-verordening is geregeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan alvorens met vezelhennep beteelde percelen in aanmerking kunnen komen voor steunverlening. Zo is bepaald dat het steunbedrag wordt geweigerd als het verschil tussen de gecontroleerde oppervlakte en de voor subsidie opgegeven oppervlakte meer bedraagt dan 30 procent van de geconstateerde oppervlakte.

Op basis van een foutieve mededeling van de vezelfabriek is de akkerbouwer tot maaien overgegaan. De vraag rijst wie het risico draagt over deze foutieve mededeling van de fabriek. Voor het College telt mee dat Laser de feitelijk gevolgde procedure van berichtgeving niet in enig document heeft neergelegd. Er zijn geen instructies verstrekt en geen maatregelen genomen om te garanderen dat de informatie snel, adequaat en correct door de belanghebbende ontvangen zal worden.

Het College vindt daarom dat de akkerbouwer het risico voor deze fout niet hoeft te dragen. Het bestreden besluit is niet deugdelijke gemotiveerd en komt wegens strijd met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht voor vernietiging in aanmerking.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.