Home

Achtergrond

Milieuvergunning vervalt niet, zolang revisievergunning niet in werking is

De onderliggende milieuvergunning blijft gelden totdat de revisievergunning in werking is getreden, dat oordeelt de Raad van State in een zaak tussen een varkenshouder uit Uden en het college van burgemeesters en wethouders. De revisievergunning was al wel onherroepelijk, maar was nog niet in werking getreden omdat de bouwvergunning niet was verleend.

Volgens de Raad van State vervalt de onderliggende vergunning (als bedoeld in artikel 8.4 vierde lid Wet Milieubeheer) pas wanneer de revisievergunning zowel onherroepelijk is geworden als in werking is getreden. Artikel 20.8 Wet Milieubeheer regelt dat de vergunning pas in werking treedt nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

In de praktijk wordt de revisievergunning gebruikt om de zogenaamde "drie-jaren termijn" te verlengen. Nu blijkt dat door het ontbreken van een bouwvergunning aan de revisievergunning geen rechten ontleend kunnen worden. Het advies luidt om in die gevallen, waarbij het vergunde recht op basis van de onderliggende vergunning lager is dan op de revisievergunning, alsnog een bouwvergunning aan te vragen. Zodra de bouwvergunning verleend is zal de revisievergunning in werking treden en alsnog gaan gelden als vergund recht (ing. E. Coopmann en M. van Beers).

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State 03 november 2004
Meer informatie Uitspraak Raad van State 24 december 2003

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.