Home

Achtergrond

Meldingsplicht Basisregistratie percelen 2005 opgeschort

De meldingsplicht voor Basisregistratie Percelen wordt in 2005 opgeschort van 1 januari tot en met 15 mei. Wijzigingen in het perceelsgebruik kunnen worden doorgegeven via de Gecombineerde opgave voor onder andere Landbouwtelling, Gebruik gewaspercelen en Aanvraag Oppervlakten.

Deze Gecombineerde opgave is in 2005 voor iedere boer verplicht. Daarom is het niet nodig in de genoemde periode wijzigingen in het perceelsgebruik apart te melden. Op deze manier worden de administratieve lasten verminderd. De termijn voor de gecombineerde opgave sluit op 15 mei. Vanaf die datum wordt de meldingsplicht voor Basisregistratie Percelen weer van kracht. Wijzigingen in de gewascode en/of oppervlakte hoeven vanaf 1 januari 2005 helemaal niet meer gemeld te worden. Dit heeft te maken met het afschaffen van het stelsel van mestafzetovereenkomsten.

Na 15 mei worden wijzigingen in het gewasperceelsgebruik gemeld met een nieuw formulier. Alleen de nieuwe gebruiker van de grond vult het formulier in en ondertekent het. Voorwaarde is dat beide partijen het onderling eens zijn over de wijziging. Dit geldt ook voor een grondgebruiksverklaring. Het nieuwe formulier is vanaf 15 mei beschikbaar via Het LNV-Loket. De sector wordt later nog geïnformeerd over het bestellen van het formulier en de werkwijze. Correcties op wijzigingen in het gewasperceelsgebruik vóór 1 januari 2005 moeten nog met het huidige formulier ‘Wijziging gebruiker en/of gebruikscode’ worden gemeld.

Meer informatie Basisregistratie percelen op het LNV-loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.