Home

Achtergrond

LEI: Opbrengsten melkveehouderij teruggelopen

Melkveebedrijven hebben de eerste drie kwartalen van 2004 hun opbrengsten fors zien teruglopen, meldt het LEI. Voor een bedrijf met 60 melkkoeien is de daling van het melkgeld € 6.000, van het saldo € 7.500. De melkpremie bedraagt voor deze bedrijven circa € 4.000, en kan de totale daling van het inkomen dus maar gedeeltelijk compenseren.

Op de zuivelmarkt heerste in het derde kwartaal van 2004 een rustige stemming. De doorgevoerde verlaging van de interventieprijzen van magere melkpoeder (-7%) en boter (-5%) per 1 juli als gevolg van de zuivelhervorming heeft niet tot een verdere verlaging van de melkprijzen geleid. Dit was vooral te danken aan de beduidend lagere melkaanvoer in vergelijking met vorig jaar in zowel ons land als in de EU. De melkprijs is overigens nog wel lager dan in 2003.

Het saldo is verder gedrukt door de prijzen van de nuchtere kalveren. Aan het begin van het derde kwartaal brachten de zwartbonte stierkalveren nog € 115 per stuk op maar eind augustus waren de prijzen gedaald tot circa € 70. Het toenemende aanbod en de terughoudendheid bij de integraties was de oorzaak van deze ontwikkeling. Ook nam de import toe uit de nieuwe EU-landen, met name uit Polen. Dankzij de goede vraag naar slachtkoeien trokken de prijzen in de loop van deze verslagperiode met circa 10 cent per kg aan.

Meer informatie Publicatie LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.