Home

Achtergrond

Kamer wil snelle accijnsvrijstelling voor biobrandstof

De Kamer heeft donderdag aangedrongen op accijnsvrijstelling voor het gebruik van biobrandstoffen. Dit zou uiterlijk per 2006 in moeten gaan. De regering is in beginsel voor stimulering van biobrandstoffen, maar dubt nog over de wijze waarop. Of via subsidies of via accijnsvrijstelling.

Tijdens het debat pleitte PvdA voor een volledige accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen. Dit zou gefinancierd moeten worden uit verhoging van de dieselaccijns met 6 cent. Het CDA is voor vrijstelling maar wil, net als de VVD, geen hogere dieselaccijns. Het CDA wil dat het kabinet dekking zoekt in de fiscale sfeer. Het kabinet moet begin 2005 met een concreet voorstel komen om ondernemers zekerheid te bieden, vindt het CDA.

PvdA en CDA willen desnoods een gedifferentieerde regeling, waarbij sommige biobrandstoffen, zoals bio-ethanol, tijdelijk een volledige vrijstelling krijgen en andere een gedeeltelijke. Ook voor de VVD is dit bespreekbaar. Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën zei na afloop van het debat dat de steun er per 2006 komt, maar dat nog niet duidelijk is of dat gebeurt via accijnsverlaging of door middel van subsidie. De Europese richtlijn biobrandstoffen schrijft voor dat het aandeel biobrandstoffen op het totale brandstofverbruik voor wegverkeer 2 procent moet zijn in 2005 en 5,75 procent in 2010.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.